Healeruddannelsen 

Snaketemple tager sigte mod at udfolde elevens evne til at kunne stå i visdom og kraft via de Kosmiske Kræfter samt erhverve konkrete healingsfærdigheder som led i erhverv eller som 

kompetencegivende til at selv at kunne undervise i healing. 

Undervisningen er opdelt i 2 trin:

1 år 400

2 år 490

Ialt 890 lektioner

En lektion er på 60 minutter

Du vil i løbet af grunduddannelsen opøve dine kanaliseringsevner for at kunne trække på noget større end dig i healingen af klienten. Det gøres via arbejdet med de Kosmiske Kræfter. Desuden vil du især selv undergå stor personlig udvikling så du bedre kan være der for klienten. Du vil hver måned blive evalueret i forbindelse med din evne til at kunne kanalisere og heale mentale som fysiske lidelser og vil slutteligt komme til eksamen. Under 1 år udføres minimum 20 klient-behandlingsforløb med journalskrivning for at kvalificere sig til eksamen.

Under 2 år vil du gå i dybden med at lære at sanse klientens behov, evaluere healingens virkning og blive bedre til at give klienten gode råd til at tage mere balanceret sundhedsfremmende skridt i livet ved træning af de psykiske sanser som gør dig i stand til at lokalisere årsagen til ubalancen.

Du vil under uddannelsen løbende få vejledning og specielle øvelser der støtter dig i din udviklingsproces hen mod at blive healer. Undervejs vil der blive kigget clairvoyant på din healing, på de kræfter du kanaliserer og kalder ind mens du healer, og hvad du kan gøre for at komme i harmoni med din healing. Som teori vil du blandt andet blive undervist i, hvordan menneskets chakrasystem fungerer og de forskellige energilegemers funktion. Helt konkret vil du modtage undervisning i: 

Healing: Overførelsel af energi ved hjælp af hænder og mentalt for at kunne balancere, vække, sende, grounde, forløse og rense ud i legemener. 

Psykisk sansning: Klarfølelse, klarsyn, klarhørelse. De psykiske evner gør dig i stand til at kunne årsager til ubalancer så du kan rådgive om mere balanceret skridt i livet. Du vil blive i stand til at 

læse i alle medier og udfra delen vil du kunne vide alt om ‘helet’.

Empatisk møde så du kan møde og rumme klienten.

Beskyttelse og renselse så du undgår at blive forurenet og kan rense dig selv.

 

Kanalisering: Ved at blive medium for noget større, kan du heale og balancere fra en større kilde. Hente dyb visdom og berige dig selv og andre.

Personlig udvikling: Via supervision og fællesmøder med henblik personlig udvikling vil din ‘luk’ og ‘dæmninger’ blive lyst op så du kan få bedre adgang til dig selv så du kan du møde og rumme klienten. 

Underviseren Kristina Fryd Harnek har bestået Healerskolens:

2 årige uddannelse med henblik på at kunne heale generelt 

Halv årige respondhealings-uddannelse med henblik på at kunne heale fysiske lidelser

1 årige Bhuddhi for forfinelse af healingsevner og evner til at møde klienten

Kristina har afsluttet 100-vis af healingsforløb fordi klienten er blevet forløst og frigjort.

Altsammen foregår på Healerskolen hvor Snaketemple også har til huse. Underviseren modtager løbende supervision fra sin Healer-underviser.

Desuden er Kristina uddannet som: Cand.scient.soc fra Roskilde Universitetscenter, Oplevelsesorienteret Psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut (4 årig), Haveterapeut fra Sveriges Landbrugsuniversitet (1 årig), Yoga og Meditationslærer fra Natha Yogacenter (2 årig), Tantramassør fra Tantratemplet (6 måneder). 

 

kristinaharnek@gmail.com

Kristina Fryd - CVR: 31454808